Buy No Evil

ביום ראשון, ה-26 בספטמבר, אמור לפוג מועד הקפאת הבניה בהתנחלויות בשטחים הכבושים. למרות שהאו"ם הכריז על ההתנחלויות כבלתי חוקיות, ישראל ממשיכה לממן ולחזק אותן. את מחיר ההתנחלויות משלמים הפלסטינים במחסומים אינסופיים, כבישים נפרדים והפקעת שטחים חקלאיים. הישראלים משלמים מחיר אף הם – בתקציבי הענק שמופנים להתנחלויות ובהקטנת הסיכויים לסיום הסכסוך. ובינתיים, ההתנחלויות ממשיכות לגדול ולהתפתח. אחוז גידול האוכלוסיה בהתנחלויות ב-2007 היה כפול מזה של כלל האוכלוסיה הישראלית, והקפאת הבניה עצרה זאת רק לזמן קצר. ההתנחלויות לא היו יכולות להתקיים ללא עידודן המתמשך של ממשלות ישראל, אך הן לא מתקיימות רק על תקציבים ממשלתיים; עשרות מוצרים מיוצרים בהתנחלויות, מחלווה ועד ארונות אמבטיה, מיין איכותי ועד לביצי חופש. זו היא כלכלת הכיבוש, וצרכנות מודעת יכולה לעצור אותה.

אפליקציית האנדרואיד Buy No Evil, שפותחה כחלק מפרויקט קוד פתוח של Activismos.com, מאפשרת להזין לתוכה רשימות מוצרים מפורטות, ולסייע בכך לצרכנים להחליט האם הם רוצים לתמוך כלכלית במוצר מסוים או לקנות מוצר אחר. ניתן להשתמש בה כדי להימנע מקניית מוצרים שנוסו על חיות, לסרב לקנות מוצרים שהגיעו מההתנחלויות בשטחים הכבושים או לתמוך במוצרים ירוקים, למשל. מאחר שהקפאת הבנייה בהתנחלויות עומדת להסתיים, רשימת המוצרים הראשונה שהוזנה לאפליקציה היא רשימת מוצרי ההתנחלויות, שמבוססת על המידע שאסף ארגון "גוש שלום". קניית מוצר פירושה תמיכה ביצרן, ואף כי איננו קוראים לחרם צרכני, אנו מאמינים שמן הראוי הוא שאנשים ידעו באילו צרכנים הם תומכים.

את האפליקציה ניתן להוריד בחינם במרקט של אנדרואיד, וכל אדם יכול להוסיף לה כל רשימת מוצרים שעולה על דעתו. האפליקציה היא הפרויקט השני של Activismos.com, שמרכז פרויקטים אקטיביסטיים טכנולוגיים ואחרים. הפרויקט הראשון הוא בוט טוויטר בשם "המכבסון", שמעיר למשתמשי טוויטר על שימוש בשפה מכובסת.

בינתיים, מפאת קוצר זמן, לא הכנו רשימות מוצרים נוספות. אם תרצו להכין רשימה כזו, נשמח להעלות אותה לכאן.

Comments